+387 51 586 094 office@antenal.ba

1243

Konvencionalni optičko-termički detektor požara, radi na optičkom principu detekcije dima i ima integrisan dio za detekciju toplog vazduha, reaguje na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara sa otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih čestica ili delova materijala, kombinacija optičke i termičke tehnologije omogućava detekciju požara koji se mogu detektovati samo sa jonskim detektorima,integrisana alarmna LED dioda.