+387 51 586 094 office@antenal.ba

1203

Ručni javljač za konvencionalne vatrodojavne sisteme sa reset mehanizmom, lak za montažu, ima veliku površinu za aktiviranje.