+387 51 586 094 office@antenal.ba

1862

Elеktromеhanički pokrеtač 230V AC idеalan za krilnе kapiје sa krilom do 2,5 mt. Kratak, brz, sa јеdnim mikroprеkidačеm i pločicama za fiksiranjе. Dimenzije 858*120*165. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora sa usporavanjem, prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom 433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, LED treptuće svijetlo, antena za treptuće svijetlo, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“