+387 51 586 094 office@antenal.ba

1503

GSM/GPRS komunikator s funkcijom simulacije ili back up-a telefonske linije, 8 telefonskih brojeva za dojavu, do 100 telefonskih brojeva za udaljenu aktivaciju PGM izlaza, aktivacija izlaza putem SMS-a, balansirana provjera kredita za pre-paid brojeve, 3 PGM izlaza 100mA, napajanje 10 do 27,6 Vdc, potrošnja 100mA maksimalno u stanju mirovanja pri 13,8 Vdc, 200mA prosječno u stanju pozivanja pri 13,8 Vdc