+387 51 586 094 office@antenal.ba

1467

Bežični PowerG termički detektor, alarm u slučaju detekcije porasta temparature, tampera i niskog napona baterije, indikator kvaliteta signala na uređaju, tamper s prednje i zadnje strane.