+387 51 586 094 office@antenal.ba

FC520

Adresabilna vatrodojavna centrala sa dve petlje (dužine do 2 km svaka) na koje je moguće povezati do 250 elemenata, automatska kompenzacija zaprljanosti detektora, 1 konvencionalna zona za povezivanje do 30 konvencionalnih detektora, 128 potpuno programabilnih softverskih zona, RS-485 i RS-232 interfejs, 16 alarmnih (OC) izlaza, 1 kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 programabilni kontrolisani alarmni izlaz sa mogućnošću isključenja, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1 relejni izlaz za signalizaciju greške, pamti do 4000 događaja, napajanje 230 V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 17AH, dimenzije 445mm x 578mm x 110mm.