+387 51 586 094 office@antenal.ba

Interra KNX Binarni ulazi služe kao interfejs za rad KNX sistema prekokonvencionalnih tipki, prekidača ili pomičnih kontakata kao i za obradubinarnih signala. Mogu se konfigurirati kao senzori, prekidači ili tipkebez potencijala. Osim toga, vremenski podaci mogu se prenijeti na KNXsabirnicu za dalju procjenu putem odgovarajućeg vremenskog senzora.Binarni ulazi se napajaju putem KNX-a i ne zahtijevaju dodatnonapajanje. Potrošnja: 50mW ; Certifikacija: KNX Certified ;Dimenzije: 40x10x40mm