+387 51 586 094 office@antenal.ba

Konvencionalna vatrodojavna centrala sa 2 kontrolisane balansirane ulazne zone (koje se mogu bajpasovati), mogućnost povezivanja do 30 uređaja na jednu zonu, jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu, dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti), relejni izlaz greške (TROUBLE), programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232), napajanje: 230V AC, mjesto za dva akumulatora 12V 7Ah, dimenzije: 354mm x 280 mm x 100 mm.