1187

Mrežni komunikator koji omugućava udaljeni pristup centrali preko interneta korištenjem DLS-5, programiranje korištenjem DLS-5 ili tastature, 128 Bit AES enkripcija, SIA protokol, Contact ID protokol, kompatibilan sa PC1864/PC1832/PC1616 centralama (v4.1 i viša)
%d bloggers like this: