+387 51 586 094 office@antenal.ba

LED Traka dužine 8m, za ruku rampe dužine 4m, sa priključnimkablom, za rampu serije Agilik