+387 51 586 094 office@antenal.ba

LED Traka dužine 4m, za ruku rampe dužine 4m, sa priključnim
kablom, za rampu serije Bionik