+387 51 586 094 office@antenal.ba

Novo u ponudi od proizvodjača Cofem, S.A, centrale za detekciju karbon monoxida (CO) !!!

Predstavljamo vam konvencionalne i adresabilne centrale za detekciju karbon monoxida (CO) i azot dioksida (HO2) certifikovane Evropskim standardima UNE 23300 i EN 50545-1. Centrala prikazuje maksimalnu koncentraciju CO u zoni detekcije, aktivirajući ventilaciju i alarm kada se po isteku podešenog kašnjenja postigne dozvoljena koncentracija.

Senzori su dizajnirani za rad sa svim modelima centrala Cofem grupacije kako konvencionalnim tako i sa adresabilnim. Na ovaj nacin kada se centrala pokrene senzor automatski prepoznaje centralu i prilagođava komunikaciju.