+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilna vatrodojavna centrala sa 1 petljom, mogućnost povezivanja do 99 adresa na petlju. Certifikovana prema EN 54-2 iEN54-4 standardima. LCD display sa prikazom 40 karaktera u 4 reda.Kapacitet od 16 releja po petlji (32 ukupno). 1 izlaz za Alarm i 1 zagrešku. Mogućnost umrežavanja do 15 centrala/repitera. Konfigurisanje putem I-Link softwarea. Napajanje 110-230 VAC. Stepen zaštite IP30.Radna temperatura od -10º do 50ºC. Dimenzije: 363 x 331 x 96mm,težina 4.5kg.