+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilni multi optičko-termički-carbon monoxide (CO) detektorpožara, detektor može da radi: samo kao termički detektor satemperaturom 60°C (A2S), samo kao optički detektor (sapodešavanjem osjetljivosti), kao CO i kao termo-diferencijalni detektor(A1R), daljinska verifikacija stanja detektora, programabilna LED diodavidljivost 360°, produženi servisni vjek trajanja, dnevni i noćni modrada, kompatibilan sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClasscentralama i sa 4B i 4B-I podnožjima