+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilni optičko-termički detektor požara, detektor može da radi:samo kao termički detektor sa temperaturom 60°C (A2S), samo kaooptički detektor (sa podešavanjem osjetljivosti), kao optički (sapodešavanjem osjetljivosti) i termički detektor sa temperaturom 60°C(A2S), i kao termo-diferencijalni detektor (A1R), daljinska verifikacijastanja detektora, programabilna LED dioda vidljivost 360°, produženiservisni vjek trajanja, dnevni i noćni mod rada, kompatibilan saFC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama i sa 4B i 4B-Ipodnožjima.