+387 51 586 094 office@antenal.ba

Telefonski modul koji ima funkcije telefonskog dojavnika itelemonitoringa FC500 centrala, tri glasovne poruke za svaki događaj,podržava ContactID i SIA protokole, 32 telefonska broja, daljinskoprogramiranje putem FireClass 500 konzole, provjera prisutnostitelefonske linije, prenaponska zaštita, digitalno snimanje i reprodukcijaporuka, ugrađen zvučnik za reprodukciju poruke, kompatibilan saFC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama