+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilna vatrodojavna centrala sa 2 SP petlje sa zajedničkimnapajanjem (Shared powered loops), koje je mogu konfigurisati kao 1HP petlja velike snage (High powered loops), max 250 adresa, dužinedo 2km. TFT touchscreen display, ugradjen citac kartica za lakšelogovanje korisnika. Pamti do 10000 dogadjaja. PC Express softwerskipaket koji omugućava programiranje i menadzment centrale putemracunara.Mogućnost umrežavanja do 99 centrala serije FC700.USB port, RS485, 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja, 1relejni izlaz za signalizaciju greške, 2 relejna izlaza (NO ili NC).Napajanje 230 V AC, mjesto za akumulator 17Ah, dimenzije 480 x 410mm x 140mm.