+387 51 586 094 office@antenal.ba

Mrežna kartica za FC700 seriju centrala. Koristi se za umrežavanje do99 centrala i ripitera FC700 serije, putem RS-485 protokola. Mogućnostpovezivanja optičkim kablom, uz korišćenje FOM-800 modula. Maxudaljenost izmedju centrala do 1200m (korišćenjem vatrodojavnogkabla) i 5000m (sa opičkim kablom 62.5/125 multimode fiber).