+387 51 586 094 office@antenal.ba

iVMS-4200 Access Control Client je softver za kontrolu pristupa koji jedio iVMS-4200 Client Software-a. Softver omogućava konfiguracijusistema kontrole pristupa, upravljanje sistemom, evidenciju događaja,prikaz događaja, prikaz kontrolnih tačaka na E-mapi, povezivanjedogađaja/alarma sa određenim funkcijama i još mnogo funkcija koje susastavni dio ozbiljnih sistema kontrole pristupa