Obzirom da korisnici često zaborave lozinku koju su postavili prilikom aktivacije uređaja, u uputstvu ispod je objašnjen način na koji je moguće resetovati zaboravljenu lozinku za Hikvision uređaje.

Korak 1: Preuzeti SADP software klikom na dugme ispod

Korak 2: Nakon instalacije, pokrenuti SADP software, i sa liste dostupnih uređaja, izabrati uređaj za koji zelimo resetovati lozinku, pa pritisnuti “Forgot Password” u donjem desnom uglu

Korak 3: Nakon što nam se pojavi novi prozor, kliknuti na “Export”, i sačuvati XML enkripcijski fajl negdje na računaru.Exportovani fajl poslati na : [email protected]

NAPOMENA: NAKON ŠTO EXPORTUJETE ENKRIPCIJSKI FAJL, UREĐAJ SE NE SMIJE GASITI.

Korak 4: Kada dobijete reset fajl, u prozoru koji je prethodno otvoren, kliknuti na “Import file” pa izabrati fajl u odredišnom direktorijumu, zatim unijeti dva puta novu šifru, pa potrvrditi na “Confirm”.

%d bloggers like this: