+387 51 586 094 office@antenal.ba

Elеktromеhanički pokrеtač Brushless Irreversible 36V velike brzineidеalan za krilnе kapiје sa krilom do 2,5 mt. Kratak, brz, sa јеdnimmikroprеkidačеm i pločicama za fiksiranjе. Dimenzije 867*115*155. Ukompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora sa usporavanjem,prijemnik koji se priključuje, 2 daljinska upravljača sa fiksnim kodom433,92 Mhz, par sinhronizovanih foto ćelija, LED treptuće svijetlo,antena za treptuće svijetlo, tabla sa oznakom „Automatsko otvaranje“