+387 51 586 094 office@antenal.ba

Ovo je uređaj koji omogućava povezivanje konvencionalnih detektorai/ili ručnih javljača unutar algoritamskog adresabilnog sistema zadetekciju požara, obavljajući funkciju interfejsa između algoritamskog adresabilnog sistema detekcije i konvencionalnog.U terminalu “Zona C” može se instalirati najviše 10 konvencionalnih javljača. U terminalu “Zona D” dozvoljeno je 20 detektora temperature(A30XT, A30XV) ili 15 elemenata između konvencionalnih detektoradima (A30XH, A30XHS) i ručnih javljača. Oba terminala se nadgledaju kondenzatorom na kraju linije, 10µF/63V. Na ovaj način se ukazuje naotvorenu liniju, ukrštenu liniju, detektor alarma ili status ručnog javljača alarma.