+387 51 586 094 office@antenal.ba

Konvencionalna centrala sa mogucnoscu spajanja difuzionih detektoraugljen monoksida (CO) i azot dioksida (HO2) po standardu UNE 23300.Kontrolna tabla prikazuje maksimalnu koncentraciju CO u zonidetekcije, aktivirajuci ventilaciju i alarm kada se po isteku podesenogkasnjenja postigne zadata koncetracija. Ima izlaze za suvi kontakt zaventilaciju i 24Vdc 0.8A alarmni izlaz, podrzava maksimalno 20 COdetektora. Mogucnost rucnog aktiviranja / deaktiviranja ventilacije.Dimenzije 280x225x105mm. Napajanje 220Vac.