+387 51 586 094 office@antenal.ba

Ovo je modul sa dva relejna izlaza koji se zasebno aktiviraju (dvijefunkcije), neovisnim mjerenjem vremena, kao ikombinacija senzora koji ih aktiviraju. Izlazi R1 i R2 su bez naponaC/NC/NA. Koristeći ovaj modul,možemo kontrolisati protivpožarna vrata i kapije.