+387 51 586 094 office@antenal.ba

Konvencionalni termički detektor požara u EX izvedbi, namjenjen
objektima gdje postoji mogućnost eksplozije, radi na principu detekcije
naglog porasta temperature, može se koristiti u standardnim
aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura
niska, integrisana alarmna LED dioda.