+387 51 586 094 office@antenal.ba

Optička kutija za spoljnu montažu sa 2 slota za konektore za spoljnu
montažu, plastična. Mjesto za adaptere je predviđeno za 2 SC
simplex adaptera ili 2 LC duplex adaptera , termocjevčice 6cm x2,
vezice.

Na stanju imao slične proizvode: 

  • Razvodna kutija za vanjsku montažu (4 vlakna)
  • Razvodna kutija za vanjsku montažu (6 vlakana)
  • Razvodna kutija za vanjsku montažu (24 vlakna)
  • Razvodna kutija za vanjsku montažu (48 vlakana)
  • Razvodna kutija za vanjsku montažu (72 vlakana)