+387 51 586 094 office@antenal.ba

533

RF modulator, izlazni signal VHF, UHF, S, odabir anaognog kanala, mogućnost regulacije pojačanja.