+387 51 586 094 office@antenal.ba

Senzor difuzije azot-dioksida u skladu sa Evropskim standardom EN50545-1 i UNE 23300 certifikovan. Senzor je dizajniran za rad sa svimmodelima COsensor kontrolnih panela, kako konvencionalnih (CCO iMiniCO modeli) tako i adresabilnih (ZafirCO). Senzor ima crvenu LEDcrvenu lampicu koja treperi svakih 10 sekundi u normalnom radu.