+387 51 586 094 office@antenal.ba
Sigurnosne kamere doprinose većoj bezbednosti, ali to ne znači da svako ko se oseća ugroženim može da postavi video nadzor na svojoj kapiji, u dvorištu, ispred ulaza u zgradu, na prozoru… Zakonom o privatnom obezbeđenju propisano je da sigurnosne kamere koje gledaju na vaše dvorište, parking, saobraćajnicu ili bilo koju javnu površinu isključivo postavljaju licencirane firme i licencirani profesionalci sa kojima korisnik video nadzora mora da potpiše ugovor i o tome obavesti MUP. 
Taj zakon stupio je na snagu 2017. godine pa oni koji su pre toga postavili sigurnosne kamere ne moraju da uklone video nadzor, ali moraju da imaju ugovor sa licenciranom firmom koja će održavati kamere. Dakle, Zakonom o privatnom obezbeđenju sve je definisano u vezi sa sigurnosnim kamerama: od načina nabavljanja, planiranja i projektovanja preko izrade prateće dokumentacije, procene rizika do ugovaranja obaveznog zakonskog održavanja sistema video nadzora. 
 
Procedura postavljanja video nadzora     
 
Takođe, zakonom je do tančina određena procedura postavljanja video nadzora. Ko želi da postavi video nadzor u svom domu može to sam da učini bez ikakvih posebnih dozvola. U svim drugim situacijama, pravila su jasna. Kao što smo već rekli, sigurnosne kamere van doma isključivo postavlja licencirana firma sa kojom korisnik video nadzora mora da potpiše ugovor o tome, ali i o redovnom održavanju sistema video nadzora. Licencirani profesionalci koji postavljaju video nadzor moraju po zakonu da daju uputstvo za korišćenje i upravljanje korisniku tog sistema. Sa sadržinom tog ugovora mora biti u potpunosti upoznat MUP i to pre početka rada video nadzora. Zakonom je propisano da na vidljivom mestu mora da se nalazi obaveštenje o tome da je objekat, prostor ili javna površina pod video nadzorom. Konačno, svi snimci javne površine moraju da budu sačuvani do 30 dana unazad. Ako ova procedura postavljanja sigurnosnih kamera nije u potpunosti ispoštovana instalateri i vlascnici video nadzora rizikuju visoke novčane kazne koje u zavisnosti od prekršaja iznose od 5.000 do čak million dinara.
 
Pored toga, neophodno je da sva oprema video nadzora koja se instalira ispunjava domaće SRPS standarde u smislu kvaliteta i funkcionalnosti, kao i odgovarajuće evropske EN standarde. Takođe, obavezno se mora izraditi tehnička dokumentacija za svaki instalirani sistem video nadzora i to u skladu sa zakonom. Bitno je reći da po znakonu video nadzor ne sme da ugrožava privatnost drugih. Snimci sa sigurnosnih kamera se moraju čuvati najmanje 30 dana, a vlasnik video nadzora je obavezan da video materijal preda policijskom službeniku na zahtev.  
 
Žičane i bežične sigurnosne kamere 
 
Kada je reč o vrstama sigurnosnih kamera, postoji podela na žičani i bežični video nadzor. Žičane kamere povezane su kablovima na uređaj za gledanje kao što je računar ili televizor. S druge strane, bežični video nadzor prenosi signal putem interneta ili druge bežične mreže na uređaj za gledanje i snimanje. Jedna od prednosti bežičnog video nadzora je to što njegovi vlasnici mogu da koriste računare ili Cloud kako bi u dužem vremenskom periodu sačuvali snimljeni materijal. Pored toga, bežični video nadzor je lakše ugraditi nego žičani. Međutim, postoje i nedostaci. Ako vlasniku video nadzora nestane internet bežična sigurnosna kamera ne može poslati video snimak uređaju za gledanje. Takođe, bežične kamere rade onoliko koliko im traje baterija što znači da vlasnik mora na vreme da zameni baterije pre nego što se istroše.
 
Od dva do 12 megapiksela
 
Sigurnosne kamere se mogu podeliti i prema obliku, nameni, materijalu, ali najviše prema tehničkim mogućnostima. U zavisnosti od toga šta žele da snime i koliko precizno vlasnici video nadzora se odlučuju za sigurnosne kamere različitih rezolucija. Tako, recimo, oni koji ne žele baš da “vide boju očiju prolaznika” uzimaju kamere slabijih tehničkih mogućnosti. Najveći broj sigurnosnih kamera ima između dva i 12 megapiksela.
 
IR tehnologija i LED rasveta
 
Inače, sve sigurnosne kamere na tržištu raspolažu smart IR tehnologijom koja je eliminisala nedostatak infracrvenih LED kamera kod kojih se slika izbeljivala u trenutku kada se objekat suviše približi objektivu. 
 
Oni kojima je značajno da imaju jasne video snimke u noćnim uslovima trebalo bi da nabave sigurnosne kamere sa LED rasvetom. Te kamere imaju LED sijalice koje se aktiviraju tokom noći ili prilikom lošeg osvetljenja kako bi video snimak bio u boji, a ne crno-beli.