+387 51 586 094 office@antenal.ba

Analogni tragač za lociranje kablova u neaktivnim mrežama.

CT-66 analogni generator tona i komplet sonde koristi SmartTone™ tehnologiju, za tačnu identifikaciju parica, i pruža jasno i precizno praćenje komunikacijskih kablova. 

UTP/STP/RJ45/RJ11 skeniranje kabla i testiranje kontinuiteta
Identifikujte status na radnoj telefonskoj liniji: pripravnost, zvono i podignuta slušalica

Analogni tragač parica u neaktivnim mrežama kao štu su telefonske i računarske instalacije

Jednostavno i brzo lociranje kablova sa jakim tonom

Priključak generatora RJ11 i krokodilke

Provjera provodnosti i identifikacija parica

Šalje tonski signal do 16 km na većini kablova

Ergonomski i elegantan dizajn