+387 51 586 094 office@antenal.ba

Termalne kamere se nazivaju još termovizijskim ili infracrvenim kamerama pošto u nevidljivim uslovima za ljudsko oko prate termalne tragove i obrise i predstavljaju ih na slikama ili snimcima kao izvore topline. Imaju na desetine različitih uloga, a najviše se koriste u obezbeđivanju objekata i prilikom detekcije kvarova na strujnim instalacijama i prevencije od požara, ali i u otkrivanju povišene telesne temperature.

Koliko su danas korisne termalne kamere najbolje znaju zaposleni u bezbednosnom sektoru koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima u zaštiti različitih objekata od rezidencija preko građevina od državnog i društvenog značaja do termo i hidorelektrana, petrohemijskih i telekomunikacijskih postrojenja…

Naime, uz pomoć termalnih kamera može se znatno lakše i efikasnije odgovoriti zahtevima procene rizika bez obzira na vremenske uslove, potpuni mrak, maglu, kišu, sneg, slabu vidljivost i slično. Možda najbitnija prednost termovizijskih kamera u odnosu na sve druge sisteme zaštite je što retko kad izazivaju lažnu uzbunu, a pritom maksimalno kontrolišu perimetar ili prostor objekta. Takođe, nije zanemarljivo ni to da u odnosu na usluge koje pružaju termalne kamere imaju prihvatljivu cenu. Reč je o kamerama koje su mali potrošači i imaju niske troškove održavanja, a pritom pružaju potpunu zaštitu bez obzira na okolnosti. Od termalnih kamera niko se ne može sakriti tako da će “potencijalni uljez”, recimo, ispred ili unutar dvorišta štićenog objekta biti u svakom slučaju detektovan. Iako pružaju potpunu zaštitu termovizijske kamere ne mogu identifikovati, primera radi, sumnjive osobe, ali zato mogu pravovremeno alarmirati bezbednosne službe da to učine.

Ručne kamere za merenje temperature 

Postoje i ručne termalne kamere. Jedna od njihovih najbitnijih karakteristika je to što preko svojih termo detektora precizno otkrivaju problem, toliko tačno da mogu bez greške da mere telesnu ili temperaturu određenog prostora i to bez direktnog kontakta sa osobom ili objektom čije karakteristike utvrđuju.

Kako u tom slučaju funkcionišu termovizijske mogli su da vide mnogi od nas poslednjih godina tokom pandemije korone. Većina radnika obezbeđenja je bila opremljena tim kamerama  na ulazu u različite objekte kako bi na najbrži i najlakši način utvrdili da  li “osoba na vratima” ima temperaturu što je jedan od simptoma kovida.

Mogu da otkriju i različite vrste kvarova

Pored toga termovizijske kamere mogu da izmere i nivo vlažnosti u određenom prostoru, ali i da otkriju kvar na različitim instalacija. Primera radi, korisne su električarima jer mogu da detektuju loše spojeve i potencijalne izvore požara prilikom servisiranja kompletnih električnih instalacija. Takođe, termalne kamere sve više koriste i vodoinstalateri kako bi otkrili tačno mesto pucanja vodovodnih i kanalizacionih cevi. Isto tako, termovizijske kamere imaju veliku ulogu prilikom izvođenja građevinskih radova, ali i servisiranja grejnih tela i klima uređaja pošto utvrđuju mesta curenja toplote i hladnoće.