+387 51 586 094 office@antenal.ba

Kontrolni panel LYON / ZAFIR / COMPACT Lyon omogućava povezivanje do 15 repitera, koristeći 4 žice od 1,5 mm2 veze (dvije zanapajanje i dvije za komunikaciju za RS485 liniju). Dvije žice linijeRS485 će biti povezane sa kontrolne ploče na odgovarajuće repitere.Od 30 Vdc izlaza centrale dozvoljeno je napajanje do 3 repitera. Zacentrale C-Lyon i Zafir dozvoljeno je napajanje sa 1 repetitorom.Ostatak repitera treba povezati sa 30 V izlaza eksternog napajanja.Dimenzije: 283 x 240 x 35mm, stepen zaštite: IP30, radna temparaturaod -10º do 50ºC.