+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilni optičko-termički detektor požara. Detekcija dima baziranana Tyndall efektu (prelamanje svjetlosti u tamnoj komori) stvorenom uoptičkoj komori, integrisan termički element, ulazi u stanje alarma uslučaju porasta temperature iznad 60ºC. Integrisana 2 LED indikatora,što olakšava identifikaciju iz bilo kojeg smjera (360º). Lako povezivanjebez polariteta. Indikacija nivoa zaprljanosti detektora na kontrolnompanelu. Potrošnja u stanju mirovanja 1 mA (5mA u stanju alarma).Opseg detekcije: 112m2.