+387 51 586 094 office@antenal.ba
PIAL

PIAL

Paralelni indikator za COFEM detektore. Ugradjuje se na mjesta nakojima elementi sistema detekcije nisu vidljivi, na primer, unutarspuštenog plafona, gde PIAL može biti vidljivo smešten na donjem deluplafona ili u blizini...
A30XHA

A30XHA

Adresabilni optičko-termički detektor požara. Detekcija dima baziranana Tyndall efektu (prelamanje svjetlosti u tamnoj komori) stvorenom uoptičkoj komori, integrisan termički element, ulazi u stanje alarma uslučaju porasta temperature iznad 60ºC. Integrisana 2 LED...
A30XTA

A30XTA

Adresabilni termički detektor. Sposoban da registruje apsolutne temperature (senzor toplote), ali i porast temperature (porast senzorabrzine toplote). Funkcija brzine topline omogućava otkrivanje požara uprvim fazama njegovog rasta. Ako je jako sporo, senzor se...
A30XHAS

A30XHAS

Adresabilni optički detektor požara. Detekcija dima bazirana na Tyndallefektu (prelamanje svjetlosti u tamnoj komori) stvorenom u optičkojkomori. Integrisana 2 LED indikatora, što olakšava identifikaciju iz bilokojeg smjera (360º). Lako povezivanje bez polariteta....