+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilni termički detektor. Sposoban da registruje apsolutne temperature (senzor toplote), ali i porast temperature (porast senzorabrzine toplote). Funkcija brzine topline omogućava otkrivanje požara uprvim fazama njegovog rasta. Ako je jako sporo, senzor se aktivira kadatemperatura dostigne 55ºC. Potrošnja u stanju mirovanja 1 mA (5mA ustanju alarma). Opseg detekcije: 56m2.