+387 51 586 094 office@antenal.ba

Paralelni indikator za COFEM detektore. Ugradjuje se na mjesta nakojima elementi sistema detekcije nisu vidljivi, na primer, unutarspuštenog plafona, gde PIAL može biti vidljivo smešten na donjem deluplafona ili u blizini zida.