+387 51 586 094 office@antenal.ba

FC601PH-NL

1243 Konvencionalni optičko-termički detektor požara, radi na optičkom principu detekcije dima i ima integrisan dio za detekciju toplog vazduha, reaguje na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara sa otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih...

FC601H-R-NL

1238 Konvencionalni termički detektor požara,radi na principu detekcije naglog porasta temperature, može se koristiti u standardnim aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura niska, integrisana alarmna LED dioda.

FC601P-NL

1237 Konvencionalni optički detektor požara, može da detektuje vidljivi dim koji proizvode materijali koji tinjaju ili gore sporo, pogodan u situacijama kada postoji opasnost od paljenja električnih instalacionih kablova, integrisana alarmna LED...