+387 51 586 094 office@antenal.ba

Konvencionalni optičko-termički detektor požara, radi na optičkomprincipu detekcije dima i ima integrisan dio za detekciju toplog vazduha,reaguje na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara saotvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih čestica ili delovamaterijala, kombinacija optičke i termičke tehnologije omogućavadetekciju požara koji se mogu detektovati samo sa jonskim detektorima,integrisana alarmna LED dioda