+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilno podnožje sa integrisanom sirenom napajano sa petlje,integrisan izolator petlje, 15 različitih tonova i 4 nivoa jačine zvuka,kompatibilano sa FC501, FC510, FC520 i ostalim FireClass centralama,maksimalan broj podnožja po petlji je 45 pri punoj jačini tona,maksimalna potrošnja 6,8mA (90dBA sirena)