+387 51 586 094 office@antenal.ba

Adresabilni termički detektor požara, može da radi u jednom od trirežima: A1R – termo-diferencijalni detektor u normalnim uslovima, A2S -termički detektor sa temperaturom 60°C, CR – termo-diferencijalnidetektor sa smanjenom osetljivošću, daljinska verifikacija stanjadetektora, programabilna LED dioda vidljivost 360°, produženi servisnivjek trajanja, dnevni i noćni mod rada, kompatibilan sa FC501, FC510,FC520 i ostalim FireClass centralama i sa 4B i 4B-I podnožjima.