1235

Modul proširenja sa 8 zona i kontrolnom jedinicom, kompatibilan sa J424-8 centralom.