+387 51 586 094 office@antenal.ba

J400EXT

1599 Modul gasenja sa mikroprocesorskom kontrolom, izlazno vrijeme programabilno, ulaz za prisilnu aktivaciju, nadzor tlaka, kompatabilan sa J424-8 centralom.

J400-LCD

1236 Displej modul (za J424 i J400-REP), LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem ima 2 linije sa 16 karaktera po liniji, koristi se sa prikaz statusnih informacija sistema, posjeduje 6 kontrolnih tastera.