+387 51 586 094 office@antenal.ba

Fireclass sistemi detekcije i dojave požara su kvalitetno i pouzdano rešenje za sve vrste projekata zaštite od požara. Svojim renomeom poseduju jednako dobre opcije u adresabilnom i konvencionalnom obliku.

Konvencionalni sistemi namenjeni su manje zahtevnim objektima (stambeni objekti, škole, hosteli, manje radnje…) i oslanjaju se na centrale sa četiri i osam zona detekcije. Detektori optičkog, termičkog i kombinovanog polja detekcije garantuju siguran odziv i na najmanju pojavu požara različitog izvora. Ručni javljači izrađeni od kvalitetnog materijala pružaju dugotrajan rad bez lažnih alarma na svim koridorima kretanja u objektu.

Adresabilnim sistemom pruža se mogućnost rešavanja svih projektnih zadataka koje zahtevaju objekti različite veličine i složenosti (stambeno-poslovni objekti, tržni centri, industriski objekti različite namene, bolnice, hoteli…). Centrale sa jednom i više petlji, modularno proširivih do osam petlji, daje mogućnost realizacije sistema velike primene. Adresabilni detektori (optički, termički i kombinovani) sa izolatorom petlje pouzdani su toliko da u svakom trenutku pravovremeno reaguju na pojavu požara bez emitovanja lažnih alarma. U „saradnji“ sa ručnim javljačima i modulima različitih namena i broja ulaza/izlaza daju projektantu neograničeno polje za realizaciju svojih zamisli.

Sistem dojave požara Fireclass ima toliko široku primenu da je povezivanje više sistema zaštite od požara (ventilacija, odimljavanje, gašenje…) i sistema dojave požara ovog brenda postala svakodnevica.

Svakako nezaobilazan deo svakog sistema (konvencionalnog i adresabilnog) su sirene sa i bez bljeskalice koje nude zvučnu signalizaciju u svim uslovima rada ( povećana buka, spoljašnji uslovi rada…), a Fireclass u svojoj ponudi ima širok spektar ovih elemenata.

Kako Fireclass sistemi detekcije i zaštite od požara funkcionišu može se videti na primeru projektovanja sistema dojave požara, recimo, u Domu za smeštaj starih lica koji se se sastoji iz dve etaže (prizemlje i sprat) i ima veliki broj soba, ordinacija, čajnu kuhinju, trpezariju, centralnu kuhinju, dnevni boravak i kancelarije. Na takav izazov podjednako kvalitetno može odgovoriti i konvencionalni i adresabilni tip sistema detekcije i dojave požara.

Kada se radi o konvencionalnom sistemu, preporuka je da se koristi Fireclass centrala J408-4. To je pouzdana centrala sa četiri zone što je više nego dovoljno za dvoetažni objekat. Na prvu zonu mogu se vezati svi ručni javljači u objektu koji bi bili raspoređeni po koridorima objekta (hodnici) i blizu ulaza u objekat. Na drugu zonu mogu se priključiti svi optički i termički javljači u prizemlju, a na treću zonu javljači na prvom spratu. Imajući u vidu da je reč konvencionalnom sistemu, ispred svake sobe za smeštaj korisnika trebalo bi postaviti indikator požara. Taj indikator signalizira koji se javljač aktivirao i olakšava identifikaciju pozicije nastanka požara. Termički detektor FC701H-R požara trebalo bi da bude pozicioniran u centralnoj i čajnim kuhinjama, a na ostalim pozicijama trebalo bi postaviti optičke detektore FC701P. Konačno, objekat bi trebalo da ima dve požarne sirene postavljene na svakoj etaži po jedan model FCH201.

U adresabilnoj varijanti projekat bi imao centralu Fireclass FC501-L sa jednom petljom na koju bi se povezali svi javljači: optički FC460P, termički FC460H i ručni FC420CP-I+FC420CPB. Imajući u vidu da se kod adresabilnih sistema pozicija aktiviranja detektora ispisuje na displeju centrale onda nije neophodna upotreba indikatora. Sirene bi trebalo da budu iste kao i kod konvencionalnih sistema. Preko modula na adresabilnoj petlji trebalo bi uvesti izvršne funkcije (spuštanje lifta na nivo prizemlja, deaktiviranje sistema ventilacije…)