+387 51 586 094 office@antenal.ba

LC-204 je potpuno digitalni PIR detektor, koji kombinuje PIR i mikrotalasnu detekciju. Dizajniran da pruži neviđenu tačnost detekcije u poređenju sa tradicionalnim detektorima sa analognim PIR i digitalnom obradom. Vrhunski kvalitet i efikasnost detekcije LC-204 postiže zahvaljujući sočivima dizajniranim pomoću LODIFF tehnologije i izradom od POLY IR materijala. Kako bi se skratilo vrijeme instalacije, LC-204 ima ugrađene EOL otpornike sa vrijednostima koje zahtijevaju PowerSeries Neo i PRO kontrolne ploče. Instalateri mogu odabrati korištenje vlastitih otpornika radi kompatibilnosti s bilo kojom drugom alarmnom centralom. Napajanje 13.8Vdc, max potrošanja 27mA.