1175

Modul proširenja sa 8 PGM izlaza od 50 mA, kompatibilan sa centralama Power serije PC1404, PC1616, PC1832 i PC1864