Transformator ME.TRE-20/16Transformator 20VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu...

read more