+387 51 586 094 office@antenal.ba

ME.TRE-20/16

Transformator ME.TRE-20/16 Transformator 20VA 16,5Vac, sa ugrađenim osiguračem, priključnica na strani primara za žicu maksimalnog presjeka 1,5mm2, na strani sekundara kabl dužine 40cm presjeka...