+387 51 586 094 office@antenal.ba

Elektromehanički zglobni Brushless Irreversible 24V motor, idеalan za
krilnе kapiје sa krilom do
2,8 mt. Kratak, brz, sa јеdnim
mikroprеkidačеm. U kompletu dolazi jedinica za upravljanje za 2 motora
sa usporavanjem,radio prijemnik, 2 daljinska upravljača
,par sinhronizovanih foto ćelija, LED treptuće svijetlo, tabla sa oznakom
„Automatsko otvaranje“. Brzina otvaranja od 0-90° podesiva od 12-20
sekundi. IP43 stepen zaštite. Rdana temperatura od -20+55° C