+387 51 586 094 office@antenal.ba

MR601EX

Konvencionalni termički detektor požara u EX izvedbi, namjenjenobjektima gdje postoji mogućnost eksplozije, radi na principu detekcijenaglog porasta temperature, može se koristiti u standardnimaplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperaturaniska,...