+387 51 586 094 office@antenal.ba

GSM/GPRS komunikator s funkcijom simulacije ili back up-a telefonske linije, kompatabilan sa svim kontrolnim panelima, u slučaju prekida telefonske linije automatski prebacuje na GSM, 8 telefonskih brojeva za SMS dojavu, 4 telefonska broja za CID dojavu, do 100 telefonskih brojeva za udaljenu aktivaciju PGM izlaza, aktivacija izlaza putem SMS-a, balansirana provjera kredita za pre-paid brojeve, 4 ulaza za SMS dojavu i Contact ID komunikaciju, programbilan polaritet ulaznog singala, SIM karta moze biti programirana preko software-a, menadžment i signalizacija dolaznim i odlaznim pozivima, napajanje 10 do 27,6 Vdc, potrošnja 100mA maksimalno u stanju mirovanja pri 13,8 Vdc, 200mA prosječno u stanju pozivanja pri 13,8 Vdc